کوتاه کننده لینک پردیس

برای کسب درآمد باید مراحل زیر را طی کنید:

  • ۱. در پردیس ثبت نام کنید.
  • ۲. وارد شوید و لینک‌های طولانی خود را کوتاه کنید.
  • ۳. لینک‌های کوتاه شده خود را در وب سایت ها یا شبکه‌های اجتماعی یا هر جایی که امکان کلیک‌کردن بر روی آن ها وجود دارد به اشتراک بگذارید.
  • ۴. به ازای هر بازدید که از لینک‌های شما می‌شود تا حداکثر 35 ریال دریافت کنید.
  • ۵. درآمد خود را برداشت کنید.

ایمیل پیامک